Pruim Mirabelle - blend 21

Regular price €16,00

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Details:

  • Volume: 750ml
  • Assemblage/Blend: 21
  • Seizoen/Season: 21|22
  • Botteldatum/Bottling date: 21/01/2022
  • Untappd link

NL - Pruim Mirabelle

3 Fonteinen Pruim is de trage maceratie van handgeplukte volle (bak)pruimen op traditionele lambik. Zonder toegevoegde sappen, siropen of zoetstoffen. Ongefilterd. Ongepasteuriseerd.

Voor deze Pruim hebben we verse, op rijpheid geplukte, zoete Mirabelle-pruimen gemacereerd. De maceratie duurde iets meer dan vier maanden. Voor zowel de maceratie als het blenden gebruikten we meer dan 90% oude lambik, zowel twee-, drie- als vierjarig. Het gewogen gemiddelde van deze blend bij botteling is dus bijna 25 maanden. De uiteindelijke fruitintensiteit is 304 gram pruimen per liter afgewerkte Pruim. Het grootste deel van de veertien gebruikte brouwsels komt uit kleinere vaten en is door 3 Fonteinen gebrouwen. Daarvan werd meer dan 1/3 gebrouwen met Pajottenlandse granen.


EN - Pruim Mirabelle

3 Fonteinen Pruim is the slow and all-natural maceration of hand-picked whole plums or zwetschgen on traditional lambic. No addition of juices, syrups or artificial sweeteners. Unfiltered. Unpasteurised.

For this Pruim, we macerated fresh picked-to-ripeness sweet Mirabelle plums. Maceration took a tad over four months. For both maceration and blending, we used over 90% of old lambics, both two-, three- and four-year old. The weighted average of this blend upon bottling is therefore almost 25 months. The final fruit intensity is 304 grams of plums per litre of finished Pruim. The largest part of the fourteen brews used comes from smaller barrels and are 3 Fonteinen-brewed. Of those, more than 1/3 were brewed with Pajottenland grown cereals.