Platinum Blend - blend 59

Regular price €18,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Details:

  • Volume: 750ml
  • Assemblage/Blend: 59
  • Seizoen/Season: 21|22
  • Botteldatum/Bottling date: 08/04/2022
  • Untappd link

NL - Oude Geuze Platinum Blend

3 Fonteinen Oude Geuze Platinum Blend is een assemblage van één tot (minstens 25%) vierjarige traditionele lambikken, gebrouwen door 3 Fonteinen. Ongefilterd en ongepasteuriseerd.

Voor deze specifieke Platinum Blend blendden we lambikken afkomstig van vijf verschillende vaten en acht verschillende brouwsels. Deze blend is een beest; we gebruikten bijna 45% lambik van vier jaar oud (allemaal gebrouwen in april 2018) en evenveel lambik van twee jaar oud. Zo is de gewogen gemiddelde leeftijd van deze zeer Oude Geuze meer dan 33 maanden bij botteling. Van alle granen die in deze brouwsels gebruikt werden, was bijna 45% afkomstig uit onze eigen granennetwerk in het Pajottenland.


EN - Oude Geuze Platinum Blend

3 Fonteinen Oude Geuze Platinum Blend is a blend of one- to at least 25% four-year-old traditional lambikken, brewed by 3 Fonteinen. Unfiltered and unpasteurized.

For this particular Platinum Blend, we blended lambikken originating from five different barrels and eight different brews. This blend is a beast; we used almost 45% of four-year-old lambik (all brewed in April 2018) and an equal amount of two-year-old lambik. the This way, the weighted average age of this very Oude Geuze is more than 33 months upon bottling. Of all cereals used in these brews, almost 45% were sourced from our own cereal circle in Pajottenland.