Lambic basket "brown willow" (375 ml)

Regular price €71,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

NL - 3 Fonteinen lambikmand (375ml)

Deze lambikmand is een unieke ambachtelijke creatie en wordt op een authentieke manier gevlochten door Gerda Legrand van Het Vlechtatelier uit Kluisbergen, België.

De 100% natuurlijke materialen worden door Gerda geslecteerd en verwerkt volgens haar eigen inspiratie. Hierbij gebruikt zij vooral bruine en groene wilgentakken. Elke mand is een uniek ambachtelijk kunstwerk en kan variëren in kleurschakering en vorm t.o.v. het afgebeelde mandje op de foto. Deze schenkmand is geschikt voor een kleine 3 Fonteinen fles.

Beperkt beschikbaar.


EN - 3 Fonteinen lambic basket (375ml)

This lambic basket is a unique craft creation and is woven in an authentic way by Gerda Legrand of Het Vlechtatelier in Kluisbergen, Belgium.

The all-natural raw materials are sourced and processed by Gerda following her own inspirations. She uses brown and green willow twigs. Each basket is a uniquely crafted piece of art and can vary in colour nuance or shape compared to the depicted basket. This lambic basket is ideal for a small 3 Fonteinen bottle.

Limited availability.