Twelve times an aged Geuze

Regular price €98,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

12x 375 ml:


NL - Twaalf keer een gerijpte Geuze

We selecteerden vijf verschillende assemblages van het nobelste aller bieren; Geuze! En die flessen legden we dan nog eens voor minstens één jaar, tot zelfs meer dan drie jaar opzij.

Dit pakket bevat twee Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston Vintage-flessen uit 2019. Deze zijn assemblages waarbij we bij proefsessies een bijzonder, zelfs uitzonderlijk bewaarpotentieel ontwaren en beslissen om de flessen dan ook minstens drie jaar bij ons verder te laten rijpen vooraleer we ze laten uitkomen. We hebben dat niet elk jaar kunnen doen – er is immers veel plaats voor nodig – maar dit jaar hebben we er dus twee! Sinds 1998 gebruiken we als etiket ook meestal een werk de Nachtlichten-reeks van Felix de Boeck. In ruil daarvoor gaat dan weer een deel van de prijs naar de ondersteuning van de vereniging die het culturele legaat van De Boeck beschermt. In deze Cuvée Armand & Gaston Vintage 2019 overtuigden de noten van limoen en sesam, de algehele zachtheid en kruidige toetsen ons van zijn langertermijnbewaringspotentieel.

Daarnaast bevat het pakket ook drie flessen van de Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston; assemblage 60 van seizoen 19|20, gebotteld in maart 2020. Deze blend rijpte dus al bijna vier jaar verder bij ons en onderscheidt zich door zijn levendige pareling en oxidatieve toetsen.

Een iets jongere botteling van eind 2022 is de Oude Geuze blend 10, geassembleerd met lambikken gebrouwen door brouwerij Lindemans en ons zelf. Alle gebruikte granen voor de 3 Fonteinen lambikken komen uit ons eigen Granennetwerk. Een aangename licht bittere toets kenmerkt deze botteling.

Ook voegden we twee flessen Golden Blend aan het pakket toe, waarvoor de oudste gebruikte vijf jaar oude lambik bijna 40% van de blend uitmaakt, begin 2017 gebrouwen.

Tot slot bevat het pakket twee flessen Platinum Blend; assemblage 57 van seizoen 21|22. we blendden lambikken afkomstig van maar liefst negen verschillende 3 Fonteinen brouwsels. We gebruikten lambikken van één, twee en vier jaar oud, in een verhouding van 27/30/43, en voegden voor botteling vers gebrouwen wort toe.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - Twelve times an aged Geuze

We selected five different blends of the noblest of all beers: Geuze! And then we put those bottles away in our cellars for at least one year, and even more than three years.

This package contains two Oude Geuze (Cuvée Armand & Gaston Vintage bottles from 2019. These are blends in which we perceive a special, even exceptional ageing potential during our tasting sessions, and decide to let the bottles mature for at least three years with us before their release. We have not been able to do that every year – it takes a lot of space – but this year we have two! Since 1998 we also usually use the ‘Nachtlichten’-series by Felix de Boeck as a label. In return, part of the proceeds goes to supporting the non-profit organisation that protects De Boeck's cultural heritage. In the Cuvée Armand & Gaston Vintage 2019, the notes of lime and sesame, the overall softness and spicy zing indicated its longer-term preservation potential.

In addition, the package also contains two bottles of the Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston; blend 60 of season 19|20. This blend thus matured almost four years at 3 Fonteinen, and it distinguished itself by its lively carbonation and oxidative notes.

A slightly younger bottling from the end of 2022 is the Oude Geuze blend 10, blended with lambikken brewed by brewery Lindemans and ourselves. All cereals used for the 3 Fonteinen lambikken come from our own Cereal Collective. A pleasant slightly bitter touch characterizes this bottling.

We also added two bottles of Golden Blend to the package; of which the oldest used five-year-old lambik makes up almost 40% of the blend, brewed in early 2017.

Finally, the package contains two bottles of Platinum Blend; blend 57 of season 21|22. we blended lambikken from no fewer than nine different 3 Fonteinen brews. We used lambikken of one, two and four years old, in a ratio of 27/30/43, and added freshly brewed wort before bottling.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.