Twelve times an aged Geuze

Regular price €57,02

Shipping calculated at checkout.

Additional taxes may apply and are calculated at checkout.

Pakketinhoud | Pack content

12x 375 ml:


NL - Twaalf kier ne gerijpte Oude Geuze (06/2021)
seizoen 19|20 - assemblages 39 • 41 • 65 • 76 • 107

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (39) • Deze specifieke Cuvée Armand & Gaston werd gestoken met lambikken afkomstig uit drie verschillende vaten en is afkomstig van drie verschillende brouwsels. Dus elke ton een andere leeftijd. 45% halfoude en oude lambikken. Gemiddelde leeftijd bij bottelen was 20 maanden. Botteldatum: 14/02/2019.

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (41) • Deze specifieke Cuvée Armand & Gaston werd gestoken met lambikken afkomstig uit vier verschillende vaten en is afkomstig van vijf verschillende brouwsels. De oudste lambik werd gebrouwen op 24 april 2015 wat de gemiddelde leeftijd bij bottelen op 23 maanden brengt. Botteldatum: 21/02/2019.

Oude Geuze (65) • Voor deze Oude Geuze assembleerden we bijna 40% drie jaar oude lambik met uitsluitend jonge lambik, waardoor de gewogen gemiddelde leeftijd bij botteling op 21 maanden ligt. De oudste lambik werd eind maart 2016 gebrouwen en is dus meer dan vijf jaar oud op het moment van verkoop. De lambikken zijn afkomstig van vijf verschillende tonnen en vier verschillende brouwsels. Botteldatum: 10/04/2019.

Oude Geuze (76) • Deze Oude Geuze is geassembleerd met lambikken van vijf verschillende vaten (waarvan één amontillado vat) en afkomstig van zeven verschillende brouwsels. De oude lambik, van twee vaten en twee brouwsels, is goed voor 40% van de assemblage. De oudste portie werd gebrouwen in de eerste dagen van 2016. De gewogen gemiddelde leeftijd van de assemblage bij het bottelen was 19 maanden. Botteldatum: 23/05/2019.

Oude Geuze (107) • Deze specifieke Oude Geuze werd geassembleerd met lambikken van vier verschillende vaten en zijn afkomstig van vier verschillende brouwsels. De oudste lambik - bijna vier jaar oud bij het bottelen - werd gebrouwen begin 2016. Botteldatum: 04/09/2019.

Deel met de beste der vrienden, nieuw en oud.

3 Fonteinen kan putten uit een schone bibliotheek van telkens unieke assemblages. We lanceren dan ook met regelmaat een nieuw pakket van onze reguliere en meer beperkte lambikbieren via onze webshop.EN - Twelve times an aged oude geuze (06/2021)
season 19|20 - blends 39 • 41 • 65 • 76 • 107

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (39) • This specific Cuvée Armand & Gaston was made with lambikken from three different barrels and comes from three different brews. So every ton has a different age. 45% semi-old and aged lambikken. Average bottling age was 20 months. Bottling date: 14/02/2019.

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (41) • This particular Cuvée Armand & Gaston has been blended with lambics from four different barrels and originating from five different brews. The oldest lambik was brewed on April 24th 2015 which results in an average age of 23 months. Bottling date: 21/02/2019.

Oude Geuze (65) • For this Oude Geuze we blended almost 40% three-year-old lambik with only young lambik, so that the weighted average age at bottling is 21 months. The oldest lambik was brewed at the end of March 2016 and is over five years old at the time of sale. The lambikken come from five different barrels and four different brews. Bottling date: 10/04/2019.

Oude Geuze (76) • This particular Oude Geuze has been blended with lambikken from five different barrels (of which one an amontillado barrel) and originating from 7 different brews. The old lambik, from two barrels and two brews, accounts for 40% of the blend and the oldest portion was brewed on 12th of January 2016. The weighted average age of the blend upon bottling was 19 months. Bottling date: 23/05/2019.

Oude Geuze (107) • This particular Oude Geuze was blended with lambikken from four different barrels and four different brews. The oldest lambik - almost four years old when bottled - was brewed in early 2016. Bottling date: 04/09/2019.

Share with the best of friends, new and old.

3 Fonteinen can carefully select from a beautiful library of unique blends. We regularly release new beer boxes with regulars and more limited lambic beers through our webshop.