The Magnum pack I

Regular price €149,90

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Only 2 packs per order allowed!

Pakketinhoud | Pack content


NL - Het Magnum pakket I

Dit pack bevat drie magnum-flessen verfijnde lambikbieren.

De Zenne y Frontera blend 72 is een single barrel Oloroso lambik, waarvoor we twee door 3 Fonteinen gebrouwen lambikken van drie jaar oud op een Oloroso-vat rijpten. Tweederde van de gebruikte granen hiervoor kwamen uit ons eigen Granennetwerk. Na botteling rijpte de fles nog meer dan een jaar verder bij ons. Van deze blend bottelden we slechts 613 flessen af.

Voor de eerste keer ooit releasen we een Golden Blend op magnumfles. Hiervoor selecteerden we drie verschillende vaten waarop vijf verschillende brouwsels rijpten. Meer dan een derde is vier jaar oude lambik die begin 2018 door ons gebrouwen werd. Na botteling rijpte de fles nog meer dan een jaar verder bij ons. Er werden in totaal 641 flessen gebotteld.

Tot slot bevat het pack een magnum Cuvée Armand & Gaston, waarvoor we vier verschillende vaten selecteerden waar vijf verschillende brouwsels op rijpten. Meer dan 60% van de gebruikte lambikken is oude lambik en één van de lambikken riijpte op een Oloroso-sherry vat. Tweederde van de lambikken werd gebrouwen met granen uit ons Granennetwerk. De gemiddelde leeftijd van de gebruikte hoppen bedroeg achttien jaar. 639 flessen werden gebotteld.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - The Magnum pack I

This pack contains three magnum bottles of refined lambik beers.

The Zenne y Frontera blend 72 is a single barrel Oloroso lambik, for which we matured two three-year-old lambikken, brewed by 3 Fonteinen, on an Oloroso barrel. Two-thirds of the grains used for this came from our own Cereal Collective. After bottling, the bottle matured for more than a year at the brewery. We bottled only 613 bottles of this blend.

For the first time ever we are releasing a Golden Blend in a magnum bottle. For this we selected three different barrels on which five different brews matured. More than a third is four-year-old lambic that was brewed by us at the beginning of 2018. After bottling, the bottle matured for more than a year at 3 Fonteinen. A total of 641 bottles were bottled.

Finally, the pack includes a magnum Cuvée Armand & Gaston, for which we selected four different casks on which five different brews matured. More than 60% of the lambikken used is old lambik and one of the lambik matured in an Oloroso sherry cask. Two-thirds of the lambikken were brewed with grains from our Cereal Collective. The average age of the hops used was eighteen years. 639 bottles were bottled.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.