A box full of fruit

Regular price €109,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Een dozeke fruit

Dit pakket bevat zes recente fruitlambikken in grote flessen.

Na drie jaar konden we recent eindelijk opnieuw een reeks perzikenlambikken uitbrengen. Helaas deze keer niet met lokale, Belgische perziken. De oogst van de laatste Belgische perzikkweker is de laatste vijf jaar dramatisch geweest. Na een lange zoektocht zijn we bij een kleine Noord-Spaanse bioboerenfamilie terechtgekomen, die ons van uitstekende perziken kan voorzien. Voor zowel de Gele Perzik als de Rode Perzik gebruikten we oude (twee-, drie- en vierjarige) lambikken voor de maceratie. De finale fruitinsiteit bereikt net geen 400 gram fruit per liter Perzik. Verwacht dus een rijk perzikenpalet in aroma en smaak!

De Braambes Oogst 2021 werd bekomen door de maandenlange natuurlijke maceratie van Belgische biologische en handgeplukte braambessen op een vat van het Bordelese Château Pabus. In totaal werden lambikken van niet minder dan vier vaten en tien verschillende brouwsels gebruikt om tot dit eindresultaat te komen. De oudste lambik werd in november 2018 gebrouwen. Ook hier zitten we met een finale fruitintensiteit van bijna 400 gram fruit per liter Braambes. Deze fruitlambik vertoont een levendige fruitigheid en een lang bewaarpotentieel.

De ‘Belle de Louvain’ is een pruimenvariëteit die we bij 3 Fonteinen in ons hart dragen. Zoals de naam doet vermoeden is het een oude Belgische variëteit die helaas – net zoals vele andere soorten - zowat verdwenen is. Gelukkig zijn er nog enkele kleine boeren en hobbyisten waarop we kunnen rekenen om hun pruimelaars voor ons te onderhouden. Op zijn rijpheid geplukt toont de Belle de Louvain, een stoofpruim, een rijke complexiteit en zachte zoetzure toetsen. Een ideale aanvulling op onze lambik en met een haast fijne-wijn-achtig aroma als resultaat. In deze assemblage is meer dan 40% van de gebruikte granen van ons eigen granennetwerk en evenveel van de gebruikte hoppen is Belgisch.

De Oude Kriek in dit pakket onderging een volledige maceratie op een houten ton. Verwacht dus ook een vol houtkarakter. Al de gebruikte lambikken voor deze blend werden door ons gebrouwen. We gaven deze Kriek de tijd om zijn volle potentieel te ontwikkelen, gezien hij al meer dan twee jaar op fles vertoeft!

Een mooie fles ter vergelijking met de Kriek is de Oude Kriekenlambik. Hier beoogden we een ‘platte’ kriekenlambik, dus zonder enige pareling. De krieken macereerden maar liefst acht maanden op jonge lambik en neigen daarom naar een volronde (kersen)wijn.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - A box full of fruit

This pack contains six recent fruit lambikken in 750 ml bottles.

Recently, after three years, we were finally able to re-release a series of peach lambikken. Unfortunately, this time not with local peaches. The harvest of the last Belgian peach grower has been dramatic for the last five summer. After a long search, we found a small northern Spanish organic farming family, who can provide us with excellent peaches. For both the Gele Perzik and the Rode Perzik we used old (two-, three- and four-year old) lambics for the maceration. The final fruitiness reaches just under 400 grams of fruit per liter of peach. So, expect a rich peach palette in aroma and taste!

The Braambes Oogst 2021 was obtained by months of natural maceration of Belgian organic and hand-picked blackberries in a barrel of Bordeaux Château Pabus. In total, lambics from no less than four barrels and ten different brews were used to achieve this result. The oldest lambic was brewed in November 2018. Here too we have a final fruit intensity of almost 400 grams of fruit per liter of Braambes. This fruit lambic shows a lively fruitiness and a long aging potential.

The 'Belle de Louvain' is a plum variety that we carry in our hearts at 3 Fonteinen. As the name suggests, it is an old Belgian variety that has unfortunately almost disappeared - just like many other varieties. Fortunately, there are still some small farmers and hobbyists we can count on to maintain their plum trees for us. Picked at maturity, this stew plum shows a rich complexity and soft sweet-sour notes. An ideal addition to our lambic and with an almost fine wine-like aroma as a result. In this blend, more than 40% of the cereals used were sourced within our own Cereal Collective and just as much of the hops used is Belgian.

The Oude Kriek in this package underwent a full maceration on a wooden barrel, giving it a full wood character. All the lambics used for this blend were brewed by us. We gave this Kriek time to develop its full potential, as it has been in the bottle for over two years!

A nice bottle to compare with the Kriek is the Oude Kriekenlambik. Here we intended a 'still' cherry lambik, so without any effervescence. The cherries macerated for no less than eight months on young lambic and therefore tends towards a full-round (cherry) wine.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.