Six times an aged Geuze with a hint of Jerez

Regular price €117,00

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Zes keer een gerijpte Geuze met een vleug Jerez

Voor dit pakket selecteerden we enkele mooie lambikbieren, waar we een vleugje Jerez aan toevoegden.

Het pack bevat twee flessen Zenne y Frontera blend 93. Daarvoor selecteerden we acht verschillende sherry-vaten, waar in totaal maar liefst zeventien verschillende 3 Fonteinen-lambikbrouwsels op rijpten. Het meerendeel rijpte op Oloroso-vaten; enkele op Palo Cortado-vaten. Meer dan een derde van de gebruikte lambikken werd gebrouwen met granen uit ons eigen Granennetwerk.

Voor de Golden Blend blend 35 gebruikten we uitsluitend anderhalfjarige en meer dan één derde vierjarige lambikken, in plaats van de gebruikelijke 25%. De oudste lambik werd intussen al meer dan vijf jaar geleden gebrouwen. Zo komt de gewogen gemiddelde leeftijd van de blend op tot iets meer dan 27 maanden op het moment van botteling. Tijdens het blenden hebben we wat honing toegevoegd van onze eigen bijenkasten en die we zelf geslingerd hebben.

De Cuvée Armand & Gaston blend 9 is een blend met lambikken komende van vijf verschillende vaten en zeven verschillende brouwsels. Ongeveer 70% van de gebruikte granen komt van onze eigen granen uit het Pajottenland. De gemiddelde leeftijd bij bottelen was 22 maanden, en meer dan 45% is drie en vier jaar oude lambik. Twee procent meer vier jaar oude lambik, en dit zou een Platinum Blend geweest zijn ...

De Oude Geuze blend 106 bevat voor meer dan drie vierde oude lambik. 60% van de gebruikte 3 Fonteinen lambik werd gebrouwen met eigen granen uit ons Granennetwerk. Vlak voor bottelen voegden we nog honing toe van onze eigen bijenkassen, die in onze Schaarbeekse kriekengaard staan.

Tot slot bevat het pakket een fles Oude Geuze Geturfd. Hiervoor rijpten we voornamelijk drie - en vier jaar oude lambik op vier geturfde sherry-vaten; drie Oloroso-vaten en één Palo Cortado-vat.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - Six times an aged Geuze with a touch of Jerez

For this pack we selected some nice aged lambik beers, to which we added a hint of Jerez.

The pack contains two bottles of Zenne y Frontera of both blend 93. We selected eight different sherry casks, on which a total of seventeen different 3 Fonteinen lambik brews matured. The majority matured in Oloroso casks; some on Palo Cortado casks. More than a third of the lambikken used were brewed with cereals from our own Cereal Collective.

For the Golden Blend blend 35 we only used one-and-a-half-year-old and more than one third four-year-old lambikken, instead of the usual 25%. The oldest lambik was brewed more than five years ago. This way, the weighted average age of the blend comes to just over 27 months at the time of bottling. During the blending, we added some honey from our beehives, which we flung ourselves.

The Cuvée Armand & Gaston blend 9 is a blend of lambikken originating from five different barrels and seven different brews. About 70% of the brewed volume contains our own Pajottenland grown cereals. The weighted average age of the blend upon bottling is more than 22 months, as more than 45% is three- and four-year old lambik. Two more percent of four-year-old lambik, and it would have been a Platinum Blend...

The Oude Geuze blend 106 contains more than three quarter of old lambik. 60% of the used 3 Fonteinen lambikken we brewed with cereals from our own Cereal Collective. Prior to bottling we added honey from our own beehives, which stand in our own Schaarbeekse cherry tree orchard.

Finally the pack contains a bottle of Oude Geuze Geturfd. We macerated three and four year old lambik on peated sherry barrels, three Oloroso-barrels and one Palo Cortado-barrel.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.