The Dark pack

Regular price €86,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Het donker pakket

Dit pakket bevat telkens twee flessen van drie iets meer atypische 3 Fonteinen-bieren, maar wel ideaal voor de wintermaanden… Allez, of elk ander moment ook in feite.

Eerst de Nocturne. De naam zal de echte 3 Fonteinen-liefhebber niet onbekend in de oren klinken. In 2017 vormde de Nocturne de allereerste variatie in de reeks ‘Spelingen van het Lot’. Met Nocturne beogen we een 100% volmout bier en is het onze interpretatie van een Vlaams Oud Bruin. Een Vlaams-Brabants Oud Bruin in feite. Voor de twee assemblages in dit pakket gebruikten we telkens vijf verschillende gerstemouten, waarbij oudere-langer-op-eikenhouten-vaten-gerijpte Nocturne versneden met vers gebrouwen Nocturne. Bij assemblage 47 ligt het accent meer op lichtere mouten en werd de oudste Nocturne gebrouwen in april 2019. Bij de 48ste assemblage gebruikten we een grotere proportie donkere mouten en was het oudste brouwsel bij botteling maar liefst vier jaar oud; van maart 2018. Waar de eerste eerder karameltoetsen vertoont, zit de laatste vooral op de geroosterde mout en de koffie- en chocoladenoten.

Dit pakket wordt vervolledigd met ook een opvolger van een eerdere Speling van het Lot; de ‘Langste Kook’, voor het eerst uitgebracht in 2020. Waar we bij 3 Fonteinen normaliter vijf uur koken – dat is al ongeveer een tienvoud van moderne brouwerijen en het langste in ‘lambikland’, kozen we hier voor een kooktijd van maar liefst 18 uur. Het resultaat is een ingekookt wort met een hogere suikerdichtheid en dus ook alcohol. Na een vol jaar rijping op eikenhouten vat grijpt, voegden we jonge lambik toe voor de ‘prise de mousse’. Dit geeft dan ook warme toetsen van karamel, rozijnen en gedroogd fruit. De inspiratie voor dit bier dient gezocht te worden in de geschiedenis van lambik en onze lokale bieren zelf. Aan het begin van elk brouwseizoen, bij wijze van opstart, maakten lambikbrouwerijen er de gewoonte van om het wort langer door te koken en een ‘bruyn bier’ te maken, met als bedoeling om alle leidingen in de brouwerij eens goed open te laten zetten en, door de hogere suikerconcentratie – de natuurlijke biotoop in de vatenzaal op gang te trekken. Dit bier vormt bovendien een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van 3 Fonteinen. Het is de eerste assemblage die uitkomt, waarbij de granen 100% afkomstig zijn van ons Granennetwerk. En daar zijn we geen klein beetje fier op.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - The Dark pack

This pack contains two bottles of three slightly atypical 3 Fonteinen beers, but ideal for the winter months… Or any other time in fact.

First the Nocturne. The name will not sound unfamiliar to the real 3 Fountains enthusiast. In 2017, the Nocturne was the very first variation in the ‘Speling van het Lot’ / ‘Twist of Fate’ series. With Nocturne we aim for a 100% full-malt beer and it is our interpretation of a Flemish Oud Bruin. A Flemish Brabant Oud Bruin if you will. For the two blends in this package, we used five different barley malts, blending older Nocturne matured in oak barrels with freshly brewed Nocturne. With blend 47, the emphasis is more on lighter malts, while the oldest Nocturne was brewed in April 2019. With the 48th blend, we used a larger proportion of dark malts, and the oldest brew at bottling was no less than four years old; from March 2018. Where the former shows caramel notes, the latter is on the roasted malt and the coffee and chocolate notes.

At the beginning of each brewing season, starting up, lambic breweries made it the habit of boiling the wort longer and making a 'bruyn bier' (‘brown beer’), with the intention of having the brewery installation geared up and, by the higher sugar concentration – to get the natural biotope in the barrel room going. This beer is also a special milestone in the history of 3 Fonteinen. It is the first blend that is released in which the brewing cereals were completely sourced within our Cereal Collective. And we are quite proud of that.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.