Six times a unique Geuze II

Regular price €77,70

Shipping calculated at checkout.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Zes kier nen uneeke Guis II (05/2021)
seizoen 18|19 - assemblages 68 • 117 • 121
seizoen 19|20 - assemblages 4 • 5 • 37

We selecteerden zes verschillende assemblages van ons meest nobele product, Oude Geuze die we minstens één jaar opzij hebben gelegd. Het pakket bevat drie assemblages van Cuvee Armand & Gaston met onze eigen lambikken waaronder ééntje met honing; twee Oude Geuzes en één Golden Blend met 25% vier jaar oude lambik. Om te delen op ne schone zomeravond of om langer weg te leggen of naast elkaar te proeven.

Oude Geuze Golden Blend (37) • Deze Golden Blend is geassembleerd met lambikken uit drie verschillende vaten en vijf verschillende brouwsels. De lambikken werden gebrouwen door drie verschillende brouwerijen. Het is een van de eerste assemblages waarin we lambik gebruiken, gebrouwen door Brouwerij De Troch in Wambeek. Begin 2016 werd de oudste lambik gebrouwen. (gebotteld 11/02/2020)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (68) • Deze specifieke Cuvée Armand & Gaston werd geassembleerd met lambikken uit drie verschillende vaten en is afkomstig van drie verschillende brouwsels. Deze assemblage bestaat enkel uit één jaar jonge lambik en drie jaar oude lambik, wat de gewogen gemiddelde leeftijd op achttien maanden brengt. (gebotteld 26/04/2019)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston + honing (4) • Deze specifieke Cuvée Armand & Gaston werd geassembleerd met lambikken van acht verschillende vaten en maar liefst tien verschillende brouwsels. In de assemblage werd wat eigen geïmkerde zomerhoning toegevoegd. De oudste lambik werd gebrouwen aan het begin van seizoen 16|17, dus eind 2016. Eén van de lambikken werd trouwens gebrouwen met verse Coigneau hop, een lokaal “lambik”ras. (gebotteld 18/11/2019)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (5) • Deze geuze werd geassembleerd met lambikken van zeven verschillende vaten en maar liefst elf verschillende brouwsels. Deze assemblage werd verder afgewerkt met wat vers gebrouwen lambikwort. De oudste lambik werd gebrouwen aan het einde van 2016. Ruim één derde van de assemblage bestaat uit lambikken van twee en drie jaar. (gebotteld 20/11/2019)

Oude Geuze (117) • Deze specifieke Oude Geuze werd gestoken met lambikken uit vijf verschillende vaten en zes verschillende brouwsels. De oudste lambikken werden aan het begin van het seizoen 17|18 gebrouwen. De gewogen gemiddelde leeftijd van de assemblage bij botteling was 19 maanden en bestaat voor een groot deel uit twee jaar oude lambikken, gebrouwen door zowel Brouwerij 3 Fonteinen, Boon als Lindemans. (gebotteld 15/10/2019)

Oude Geuze (121) • Voor de laatste botteling van seizoen 18|19 assembleerden we een Oude Geuze met lambik afkomstig van vijf verschillende vaten en niet minder dan negen verschillende brouwsels. Meer dan de helft van de assemblage bestaat uit twee- en driejarige lambik en dit brengt de gewogen gemiddelde leeftijd bij botteling op bijna twintig maanden. Twee derde van de assemblage bestaat uit door ons gebrouwen lambik, waaronder het oudste brouwsel dateert van het najaar van 2016. Op het moment van de verkoop heeft deze blend ruim een jaar op fles gerijpt. Deze assemblage heeft een uitstekend bewaarpotentieel en zal mooi evolueren over de jaren heen. (gebotteld 28/10/2019)

3 Fonteinen kan putten uit een schone bibliotheek van telkens unieke assemblages. We lanceren dan ook met regelmaat een nieuw pakket van onze reguliere en meer beperkte lambikbieren via onze webshop.


EN - Six times a unique Geuze II (05/2021)
season 18|19 - blends 68 • 117 • 121
season 19|20 - blends 4 • 5 • 37

We selected six different blends of our most noble product, Oude Geuze, which have aged for at least one year. The pack consists of three Cuvee Armand & Gaston blends with our own lambik, including one with honey added, two Oude Geuzes and one Golden Blend with 25% 4-year-old lambik. To share on a gentle summer evening or to cellar for extended ageing or to taste side by side.

Oude Geuze Golden Blend (37) • This Golden Blend has been blended with lambikken from three different barrels and five different brews. The lambikken were brewed by three different breweries. It is one of the first blends in which we used lambik brewed by Brouwerij De Troch in Wambeek. The oldest lambik was brewed in early 2016. (bottled 11/02/2020)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (68) • This specific Cuvée Armand & Gaston was blended with lambikken from three different foeders and three different brews. This blend consists only of one-year-old and three-year-old lambikken, with a weighted age of eighteen months. (bottled 26/04/2019)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston + honing (4) • This Cuvée Armand & Gaston was blended with lambik from eight different barrels and no less than ten different brews. Some of our own harvested summer 2019 honey was added to this blend. The oldest lambik was brewed at the end of 2016. One of the lambikken was brewed with fresh Coigneau hops, a local “lambik” variety. This blend has aged for over a year at the time of this release. (bottled 18/11/2019)

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (5) • This geuze was blended with lambikken from seven different barrels and no fewer than eleven different brews. This blend was further finished with some freshly brewed lambik wort. The oldest lambik was brewed at the end of 2016. More than one-third of the blend consists of lambik of two and three years old. (bottled 20/11/2019)

Oude Geuze (117) • This specific Oude Geuze was blended with lambikken from five different barrels and from six different brews. The oldest lambikken were brewed at the beginning of the 17|18 season. The weighted average age of the blend at bottling was 19 months and consists of a very large part of two-year-old lambikken, brewed by both Brouwerij 3 Fonteinen, Boon and Lindemans. (bottled 15/10/2019)

Oude Geuze (121) • For the last bottling of the 18|19 season, we blended an Oude Geuze with lambik originating from five different barrels and not less than nine different brews. More than half of the blend consists of two- and three-year old lambik and brings the weighted average age upon bottling to almost twenty months. Two-thirds of the blend consists of lambik that were brewed by us, among others the oldest portion that was brewed in the autumn of 2016. This blend has an excellent cellaring potential and will evolve very nice for many years. (bottled 28/10/2019)

3 Fonteinen can carefully select from a beautiful library of unique blends. We regularly release new beer boxes with regulars and more limited lambic beers through our webshop.