Golden & Platinum pack - edition 2022

Regular price €105,50

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Golden & Platinum pakket - editie 2022

Dit pakket bevat twee flessen Golden Blend. Voor blend 53 bedraagt bijna de helft van de gebruikte lambikken twee jaar oude lambik en een derde vijf jaar oude lambik. Voor bottelen voegden we door ons zelf geïmkerde honing toe. Voor blend 54 assembleerden we bijna 40% twee jaar oude en 60% vijf jaar oude lambik, tezamen met lambik wort. Dit brengt de gemiddelde leeftijd op een meer dan 42 maanden bij het bottelen. Ondertussen is dat dus bijna 60 maanden (!).

Daarnaast bevat het pakket ook twee nieuwe Platinum Blends. Blend 59 bevat maar liefst bijna 45% twee jaar oude - en 45% vier jaar oude lambik. Hetzelfde percentage van de gebruikte granen in deze blend is afkomstig van ons eigen Granennetwerk. Voor blend 60 gebruikten we bijna 35% vier-en-een-half jaar oude lambik. Vlak voor bottelen voegden we eigen geïmkerde honing toe, afkomstig van Bree-eik, een volledige bio-hoeve in Lennik, Pajottenland.

Het pakket bevat bovendien een fles Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston. De gebruikte lambikken komen van zeven vaten en tien verschillende brouwsels, waarvan een klein aandeel vier jaar oude lambik en een Oloroso-sherryvat. Meer dan de helft van de gebruikte granen komt van ons eigen Granennetwerk.

Tot slot bevat het pakket een fles Rabarber, waarvoor we bio-rabarber op twee jaar oude lambik macereerden. Voor bottelen voegden we drie jaar oude lambik toe. Bijna de helft van de gebruikte granen komt uit ons eigen Granennetwerk en de finale fruitintensiteit bedraagt 250 gram rabarber per liter.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - Golden & Platinum pack - edition 2022

This pack contains two bottles of Golden Blend. For blend 53, almost half of the lambikken used is two year old lambik and a third five year old lambik. Prior to bottling we added some of our own honey. For blend 54, we blended a staggering near 40% two year old lambik and almost 60% of five year old lambik, together with lambik wort. This brings the average age to a staggering 42 months while bottling. Meanwhile, this average has almost hit 60 months (!).

The pack also contains two new 750ml Platinum Blends. Blend 59 consists of almost 45% two year old lambik and 45% of four year old lambik. The same percentage of the cereals used orginates from our Cereal Collective. For blend 60 we used almost 35% of four and a half year old lambik.Prior to bottling we added our own honey, coming from fully organic farm Bree-eik in Lennik, Pajottenland.

Furthermore the pack contains a bottle of Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston. The lambikken used orginate from seven barrels and ten different brews, of which a small portion of four year old lambik and a Oloroso-sherry barrel. More than half of the cereals used originate from our own Cereal Collective.

The pack also contains a bottle of Rabarber, for which we macerated organic rhubarb on two year old lambik. Prior to bottling we added some three year old lambik. Almost haf of the cereals used come from our Cereal Collective and the final fruit intensity is 250 grams of rhubarb per liter.


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.