A mixed pack of Geuze, Fruit & Tuverbol

Regular price €98,00

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

12x 375 ml:


NL - Een doos gemengd met Geuze, Fruit & Tuverbol

Dit pakket bevat twaalf kleine flessen, en biedt een dwarsdoorsnede van de verschillende lambikbieren die we produceren.

Het bevat vier flessen van de Cuvée Armand & Gaston, assemblage 8 van seizoen 19|20. Het is nooit een straf om enkele Cuvées in huis te hebben, voor eender welke gelegenheid. Deze blend rijpte bijna drie jaar in onze warme kamer voor het uitkomen en onderscheidt zich door zijn levendige pareling en oxidatieve toetsen.

Assemblage 76 van seizoen 19|20 is een Oude Kriek waarvoor we de maceratie op houten ton lieten plaatsvinden. Uiteindelijk gebruikten we maar liefst zes verschillende brouwsels van drie verschillende houten vaten. Deze Oude Kriek rijpte daarna nog eens twee jaar verder in onze warme kamer vooraleer los te laten op de wereld.

Dit pakket bevat ook twee flessen Tuverbol 2022, een assemblage van Loterbol Blond – een blond bier van de gelijknamige Diesterse brouwerij – en onze eigen lambik. Voor de eerste keer in 2005 gemaakt, is Tuverbol sinds 2017 een jaarlijkse wederkerend winterbier. Tuverbol heeft een uniek smaakprofiel dankzij de combinatie van het frisse van de lambik, de warmte van de alchohol en het volmondige van het blonde bier. Met slechts één assemblage per jaar, is het dus elke keer weer uitkijken naar dit bijzonder bier in beperkte oplage.

We voegden ook één fles Framboos en twee flessen Hommage toe. Deze klassiekers zijn beide fruitlambikken op basis van de maceratie van Belgische biologisch geteelde frambozen op natuurlambik. Voor de Hommage voegen we krieken toe om de natuurlijke zuren van de frambozen aan te vullen met de rondeur die krieken kunnen bieden. In beide gevallen blijft het principe hetzelde: een lange maceratie van natuurlijk fruit op geselecteerde lambikken van verschillende vaten (respectievelijk drie en vijf) en minstens evenveel brouwsels (respectievelijk vijf en negen). Onderschat trouwens het bewaarpotentieel van dergelijke fruitlambikken niet. De schoonste Framboos die we met het team ooit degusteerden - in 2017 - was er eentje van 1993 (!).

Tot slot bevat het pakket ook één fles Golden Blend. Het unieke aan deze assemblage is dat één van de vijf gebruikte lambikken op een sherryvat rijpte. Bovendien is één derde van de gebruikte lambikken gebrouwen met granen uit het Granennetwerk. Deze Golden Blend wordt getypeerd door toetsen van tropisch fruit.


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - A mixed pack of Geuze, Fruit & Tuverbol

This pack contains twelve small bottles and offers a cross-section of the different lambic beers we produce.

It contains four bottles of the Cuvée Armand & Gaston; blend 8 of season 19|20. It is always a bless to have some few Cuvées in the house, for any occasion. This blend matured in our warm room for almost three years before being released, and it distinguished itself by its lively carbonation and oxidative notes.

Blend 76 of season 19|20 is an Oude Kriek for which we macerated on a wooden barrel. In the end we used no less than six different brews from three different barrels. This Oude Kriek then matured for another two years in our warm room before being released.

This pack also contains two bottles of Tuverbol 2022, a blend of Loterbol Blond – a blond beer from the Diest-based brewery of the same name – and our own lambic. Created for the first time in 2005, Tuverbol has been an annual recurring winter beer since 2017. Tuverbol has a unique taste profile thanks to the combination of the freshness of the lambic, the warmth of the alcohol and the full body of the blond beer. With only one blend per year, it is therefore time to look forward to this special, and limited beer.

We also added one bottle of Framboos and two bottles of Hommage. These classics are both fruit lambikken based on of Belgian organically grown raspberries macerating on natural lambikken. For the Hommage we add sour cherries to complement the natural acidity of the raspberries with the roundness that cherries can offer. In both cases, the principle remains the same: a long maceration of natural fruit on selected lambikken from different barrels (respectively three and five) and at least as much brews (respectively five and nine). One should not underestimate the ageing potential of such fruit lambics. The most beautiful Framboos we ever tasted with the team – in 2017 - was one from 1993 (!).

Finally, the package also includes one bottle of Golden Blend. The uniqueness of this blend is that one of the five lambikken used was matured in a very old sherry cask. In addition, one third of the lambikken used is brewed with grains from the Cereal Collective. This Golden Blend is also typified by notes of tropical fruit.


3 Fonteinen can carefully select from a beautiful library of unique blends. We regularly release new beer boxes with regulars and more limited lambic beers through our webshop.