A box full of fruit II

Regular price €127,00

Shipping calculated at checkout.

All taxes included.

Pakketinhoud | Pack content

6x 750 ml:


NL - Een dozeke fruit II

Voor de Riesling trokken we voor de oogst van 2021 naar het biodynamische en Demeter-gecertifieerde wijndomein Harth+Harth in het prachtige Rheinhessen in Duitsland. Deze Druif werd meteen een favoriet van het team en enkele van onze klanten-restaurants, die ze prompt als begeleidende lambik in hun menu's staken. Met een finale fruitintensiteit van maar liefst 500 gram druiven per liter Riesling komt het Riesling-aroma je bij opening meteen tegemoet en blijft de hoge fruitigheid tot ver in de nasmaak hangen. De gebruikte lambikken werden allemaal door ons gebrouwen. Een kwart van de gebruikte granen zijn trouwens afkomstig van ons eigen Granennetwerk. Voor de volgende versie van onze Riesling, trokken we naar de Elzas. En zo blijven we bezig, steeds benieuwd naar de verschillen tussen streken en terroirs.

De perzikenteelt in België blijft een moeilijk verhaal, waarbij we reeds vier oogsten geen perziken konden aankopen. Gelukkig konden we voor deze blend een beroep doen op een familiaal Spaans bio-bedrijf. Met een finale fruitintensiteit van 390 gram perzik per liter Rode Perzik toont de perzik zijn volledig potentieel.

De Muscaris is de 3 Fonteinen fan wellicht niet onbekend. Handgeplukt op het Belgische wijndomein Hoenshof macereerden we de most van deze hybride druif enkel op oude lambikken. De typische Muscatkarakteristieken – denk aan de kruidigheid van witte peper – worden naar de voorgrond geduwd door de hoge fruitintenstiteit van ca. 40%. Tijdens de afgelopen oogst hebben we de kans gekregen om een raseigen variëteit in de Muscat-familie – de Muscat Ottonel – naar Lot te halen. Daarom is dit de laatste keer dat de Muscaris uitkomt. Dat is tenminste het plan, maar zegt nooit nooit.

De ‘Belle de Louvain’ is een pruimenvariëteit die we bij 3 Fonteinen in ons hart dragen. Zoals de naam doet vermoeden is het een oude Belgische variëteit die helaas – net zoals vele andere soorten - zowat verdwenen is. Gelukkig zijn er nog enkele kleine boeren en hobbyisten waarop we kunnen rekenen om hun pruimelaars voor ons te onderhouden. Op zijn rijpheid geplukt toont de Belle de Louvain, een stoofpruim, een rijke complexiteit en zachte zoetzure toetsen. Een ideale aanvulling op onze lambik en met een haast fijne-wijn-achtig aroma als resultaat. In deze assemblage is meer dan 40% van de gebruikte granen van ons eigen granennetwerk en evenveel van de gebruikte hoppen is Belgisch.

De Schaarbeekse Kriek macereerde voor de volle twaalf maanden.We gebruikten lokaal geteelde en handgeplukte Schaarbeekse krieken, op lambik van vijf verschillende vaten en negen brouwsels, zowel jonge als twee jaar oude lambik. De helft van de gebruikte granen in de lambikken komt uit Brabant, België.

De Oude Kriek in dit pakket onderging een volledige maceratie op een houten ton. Verwacht dus ook een vol houtkarakter. Al de gebruikte lambikken voor deze blend werden door ons gebrouwen. We gaven deze Kriek de tijd om zijn volle potentieel te ontwikkelen, gezien hij al meer dan twee jaar op fles vertoeft!


Dankzij onze grote, schone bibliotheek van (uitsluitend) flessen kunnen we steeds putten uit een uitgebreide selectie van telkens unieke lambikassemblages. Daarom lanceren we, enkel via onze webshop, graag al eens nieuwe pakketten met zowel geliefde klassiekers als meer beperkte flessen.EN - A box full of fruit II

For the Riesling, we went to the biodynamic and Demeter-certified wine estate Harth+Harth in beautiful Rheinhessen, Germany, for the 2021 harvest. This Druif immediately became a team favourite and some of our customers-restaurants, who promptly added it to their menus as an accompanying lambik. With a final fruit intensity of no less than 500 grams of grapes per liter of Riesling, the Riesling aroma immediately hits you upon opening and the high fruitiness lingers well into the aftertaste. The lambikken used were all brewed by us. A quarter of the grains used come from our own Grain Network. For the next version of our Riesling, we went to Alsace. And thus we keep busy, always curious about the differences between regions and terroirs.

The peach yield in Belgium remains a difficult one, with yet four consecutive harvest where we weren't able to buy peaches. Luckily, for this blend we were able to find organic peaches from a family company in Spain. With a final fruit intensity of 390 grams of peach per liter of Rode Perzik, this blend shows its full potential.

The Muscaris is probably not unknown to the 3 Fonteinen fan. Handpicked on the Belgian wine estate Hoenshof, we macerated the must of this hybrid grape only on old lambikken. The typical Muscat characteristics – think of the spiciness of white pepper – are being pushed to the foreground by the high fruit intensity of about 40%. During the last harvest, we had the opportunity to bring a native variety in the Muscat family – the Muscat Ottonel – to Lot. That is why this is probably the last time for the Muscaris to come out. At least that is the plan, but never say never.

The 'Belle de Louvain' is a plum variety that we carry in our hearts at 3 Fonteinen. As the name suggests, it is an old Belgian variety that has unfortunately almost disappeared - just like many other varieties. Fortunately, there are still some small farmers and hobbyists we can count on to maintain their plum trees for us. Picked at maturity, this stew plum shows a rich complexity and soft sweet-sour notes. An ideal addition to our lambic and with an almost fine wine-like aroma as a result. In this blend, more than 40% of the cereals used were sourced within our own Cereal Collective and just as much of the hops used is Belgian.

This Schaarbeekse Kriek has macerated for a full twelve months. We used locally grown and hand-picked Schaarbeekse sour cherries and lambikken originating from five different barrels and nine different brews, both young and two-year old lambikken. In the brews, half of the cereals used was sourced in Brabant, Belgium.

The Oude Kriek in this package underwent a full maceration on a wooden barrel, giving it a full wood character. All the lambics used for this blend were brewed by us. We gave this Kriek time to develop its full potential, as it has been in the bottle for over two years!


Thanks to our large beautiful bottle(-only) library, we can always select unique lambic blends from a vast selection. That is why, now and then, we release, only through our webshop, new packs with both beloved classics as well as more limited bottles.