Lambic beers

NL - De 3 Fonteinen pakketten en bieren worden zorgvuldig geselecteerd uit de schone bibliotheek aan traditionele lambikbieren die we te onzer beschikking hebben. Met regelmaat lanceren we op deze webshop een nieuwe pakketten en bieren, waarvan de aankondiging gebeurt via onze nieuwsbrief.


EN - The 3 Fonteinen lambic packs and beers are carefully selected from the beautiful library of traditional lambic beers that we have at our disposal. New packs and beers will be released on a regular basis through this webshop, which will be announced via our newsletter.


Sorry, there are no products in this collection.